Open Monumentendag – Open Atelier

Tijdens de open monumenten dagen toont Helmy Groot Nagelhout haar nieuwe ontwerpen voor textiel in het atelier van architect Hein Jan Geerdink (Bauing).

De dessins zijn variaties lijnen, vlakken, vormen en natuurlijk kleur. De schetsen worden gedigitaliseerd en verder uitgewerkt. De patronen zijn digitaal op de stof gedrukt.

11 & 12 september: Open Monumentendag

Villa Kleiboer  {hoek Deurningerstraat Hengelose straat, gesloopt 1972}

Met het oog op sloop

Stichting de MINKMAATATELIERS toont tijdens de monumentendagen een serie stadsgezichten van de Enschedese schilder KLAAS BERNINK. Hij maakte de schilderijen in de jaren 70 van gebouwen die, bewust of onbewust, door speculatie en ambitieuse stadsvernieuwingplannen, verwaarloosd werden. s’Morgens vroeg als alles nog stil is , fietst Klaas door de stad en voorziet hoe onherstelbaar het zal zijn als alles gesloopt wordt. Met zijn schilderijen hoopt hij de mensen met de neus op de feiten te drukken, zoals hij in een interview met Paul Diemel in dagblad Tubantia van juli 1973 zegt. Schilderde hij de stedelijke taferelen eerst nog op eigen initiatief, later zal hij in het kader van de BKR ( beeldende kunstenaars regeling} de gemeente Enschede bedienen vanuit hetzelfde uitgangspunt. Het gerucht ging dat wanneer Klaas een schilderij klaar had , het pand gesloopt kon worden.

Gastcurator en kunstenaar Paul Hajenius kwam in 1970 voor een opleiding aan de AKI in Enschede wonen. Hij maakte de teloorgang van de stad van zeer nabij mee. Een kamer in een afdakswoning, op een deels gesloopte lage Bothofstraat 104, vlak tegenover een fabriek van van Heek. Op het huisje prijkt een bord “onbewoonbaar verklaard” . Buurman is lompenkoopman Koen Pril. Zijn kennismaking met het werk van Bernink stamt uit het jaar 1980. Als protest tegen de manier hoe de gemeente Enschede met de BKR om gaat, schildert hij in een nacht samen met collega Sjoerd van der Veen, 5 schilderijen in de stijl van Bernink. Hajenius constateert 40 jaar later dat het uitgangspunt van Klaas Bernink jammer genoeg nog steeds actueel is. Middels deze bescheiden expositie wil Minkmaatateliers een WAKE UP CALL doen aan bestuurders en bewoners van deze stad om nog zorgvuldiger met zijn/haar omgeving om te gaan.

Geexposeerde werken: Villa Kleiboer…..Oude badhuis…..cafe Lindenhof……Oude politiebureau…Stationsplein 15….Veenstrat 22-32….patatkraam Voortsweg…. Gasfabriek…. Espoortstraat 222….Koningsstraat

De expositie is beide dagen te bezoeken tussen 10.00 – 17.00 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Creatief met kerk (hoogtpunt…ook voor ongelovigen)    

Kunstenaar, fotograaf, Paul Hajenius toont  actuele foto’s van de Jozefkerk tijdens het monumentenweekend bij de Minkmaat Ateliers aan de Minkmaatstraat.

De expositie is te bezoeken tijdens de open monumenten dagen op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10.00 tot 16.00 uur.


“Wegens omstandigheden in het jaar 2000, waarover ik hier niet verder zal uitweiden, woonden mijn vrouw, zoon en ik in het ateliergebouw op de Minkmaatstraat 15a. Wij zijn beide kunstenaar, onze zoon was begin dat jaar geboren. Zo gauw als het kon, nekspier beheersing en rechtop zitten, ging ik met hem, voorop de fiets, de bouw-ontwikkelingen in de
stad bekijken. Na jaren inactiviteit leek het alsof er een inhaalslag gemaakt moest worden.Het kon niet op. De grootste parkeergarage van het land, een zeer lang verwachtte Bijenkorf, een Casino, het Muziekkwartier en natuurlijk de (her)ontwikkeling van een deel van de stad, Roombeek genaamd. Ankerpunt op de vele fietstochten was de Jozefkerk met zijn
77 meter het hoogste gebouw van de stad van verre zichtbaar. Van de Alphatoren was toen nog geen sprake..                                      

LEERMOMENT: Wist u dat  het gebouw van de MINKMAATATELIERS en de JOZEFKERK uit het zelfde jaar stammen??”

Open monumentendagen: 12 + 13 september 2020

Minkmaatateliers deelnemer open monumentendagen van 12 en 13 september 2020


Tijdens de monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020 zijn de Minkmaat Ateliers voor bezoekers geopend van 10.00 – 16.00 uur
.

Voor een ander monument

Tijdens de Open Monumentendagen 2020 komend weekend is in de Minkmaatateliers het boekje ‘brug naar veiligheid’ van Yasmin Haidar te koop. Het boekje is een bundeling van 22 verhalen die de in Enschede woonachtige Nederlandse Syrische Haidar heeft opgetekend. De verhalen gaan niet rechtstreeks over gebouwen, over monumenten zoals wij die tegenwoordig vaak zien. Veel meer maak je in de verhalen kennis met de monumenten achter de stenen. In de stad waar een deel van het verhaal zich afspeelt, Damascus, zijn veel eeuwen oude monumenten helaas tot puin verworden. Wat blijft is de herinnering.
“In het grote huis is ruimte voor allerlei bijeenkomsten. Er wordt muziek gemaakt, er klinkt poëzie, er wordt gediscussieerd over literatuur en filosofie. Er wordt veel samen gegeten. Iedereen is welkom in dit huis. De bellen van voordeur en telefoon klinken de hele dag. Mijn vader vindt dat de mooiste muziek”
“Als kind herken ik bij mijn vader drie geuren: Vroeg in de ochtend ruik ik inkt; van vijf tot zeven uur zit hij achter zijn bureau om verhalen en gedichten te schrijven. Overdag ruik ik hout, zaagsel; hij is luitenbouwer en krijgt bestellingen uit binnen- en buitenland. ’s Avonds ruik ik parfum en hairspray; hij ontvangt mensen voor gesprekken, discussies en voordrachten.”
Het boekje kost € 12,- waarvan €8,50 bestemd is voor Damascus, een stad in puin. De schrijfster is zaterdagmiddag zelf ook aanwezig.
Minkmaat Ateliers @Concordia

Nu te zien: de groepsexpositie van zes lokale kunstenaars van de Minkmaatateliers. De Enschedese kunstenaars Afra Willems, Patrick Jonkman, Paulien Wilkinson, Joyce van Heek, Peter Geerts en Monique Bosman tonen hun werk in EXPO3.

De opening van zowel Minkmaatateliers als 24/7 Video Estafette is opgenomen. Deze is hier online terug te kijken. Handig wanneer je niet aanwezig kon zijn bij de opening!