ateliers

Minkmaat Ateliers
De Minkmaat Ateliers beslaan zeven klaslokalen in een voormalig schoolgebouw aan de Minkmaatstraat in Enschede. De lokalen worden gebruikt als werkruimte door (momenteel) acht kunstenaars en vormgevers. De grote centrale hal van het gebouw wordt regelmatig gebruikt voor tentoonstellingen en andere culturele activiteiten.

Bestuur
Beheer, organisatie en onderhoud wordt op ideële basis gedaan door het bestuur en de huurders van ‘Stichting Minkmaatateliers’. Het bestuur van de Minkmaatateliers bestaat uit vrijwilligers en zet zich in voor de statutaire doelstellingen van de stichting. Bestuursleden zijn Jelle Bakker, Gerard Golbach, Iacob Hudig, Erik van der Velde en Erna Leurink.

Documenten
Huishoudelijk reglement
Statuten
Toekomstvisie

Doelstelling
De voornaamste doelstelling van deze stichting is het beschikbaar stellen en beheren van betaalbare werkruimtes die geschikt zijn voor professioneel werkende beeldend kunstenaars.

De werkruimtes
De werkruimtes zijn voorzien van centrale verwarming, stromend water en grote ramen die uitkijken op de tuin die het gebouw omgeeft. De grote van de lokalen varieert, de meeste lokalen hebben een vloeroppervlakte van 7,5 x 8,5 meter. De hoogte is overal ruim 5 meter, dus heel geschikt voor (het aanbrengen van) split-level. Het is eventueel mogelijk om een werkruimte (en dus de huurprijs) te delen.

Wil je in aanmerking komen voor een atelier bij de Minkmaat Ateliers? Meld je aan op onze geïnteresseerdenlijst via post@minkmaatateliers.nl. We houden je graag de hoogte gehouden van vrijkomende ateliers.

Geschiedenis
Tussen 1895-1896 werd het pand dat nu de Minkmaat Ateliers huisvest voor ƒ24.940, – gebouwd als school voor openbaar lager onderwijs in opdracht van de gemeente Enschede. Twee jaar later, in 1898 al, werd de onderwijsinstelling uitgebreid met twee extra lokalen.

Van 1940 tot 1949 werd de school gebruikt door de distributiekring Twente. Hierna is het gebouw grondig gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen als basisschool. Na 1964 huisvestte het ondermeer de r.k. UTS en de MEAO. Sinds 1988 is het gebouw in gebruik als ateliervoorziening voor beeldend kunstenaars. In 2019 werd Stichting Minkmaatateliers eigenaar van het pand, dat inmiddels op de lijst van gemeentelijke monumenten staat.